Met residents of Nityanand Nagar in Ghatkopar

घाटकोपर येथील नित्यानंद नगर येथील लोकांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.
Met residents of Nityanand Nagar in Ghatkopar and addressed their issues.