Had a meeting at SRA office Bandra.

आज बांद्रा एसआरए ऑफिस येथे बैठक घेण्यात आली व समस्या जाणून घेतल्या

Had a meeting at SRA office Bandra.